PROCESY

Každá firma je jedinečná. Vyskládejte si aplikaci podle svých představ.  

Čas, který Vaši lidé nebudou muset věnovat administrativě, budou rádi investovat do smysluplné práce.

Přehled modulů a ceník

Základ
Absence
Docházka
Pracovní pomůcky
Dokumenty
Kompetenční model
Aktivity
Time tracking
Evidence zaměstnanců

Základ

Získáte kompletní evidenci zaměstnanců, včetně možnosti vkládání vlastních polí a připomínek. Administrátoři zde nastavují týmy, jejich členy, manažery a supervisory. Všichni uživatelé aplikace mají náhled na svá data v souladu s GDPR.

V základním modulu se nastavují parametry společnosti, jako jsou aktivní moduly, jejich viditelnost pro jednotlivé uživatele, platební údaje a mnoho dalšího. Jeho konfiguraci zvládnete sami, nebo Vám rádi pomůžeme.

V tomto modulu je spoustu užitečných drobných funkcí, jako například Schránka důvěry, Měření nálady ve firmě a také Stránky, pomocí kterých můžete svým lidem sami vytvořit intranetové stránky s důležitými informacemi.
Evidence pracovní doby, čerpání absencí

Absence

Díky modulu mají zaměstnanci přístup k informacím o své pracovní době a také si mohou kdykoliv požádat o čerpání absence.

Využít můžete předdefinovaných typů absence (dovolená, sick day, neplacené volno, lékař, atd.), nebo si vytvoříte své vlastní číselníky přesně podle Vašich potřeb. Každý zaměstnanec má svůj individuální fond, podmínky čerpání a schvalovatele, kterému odchází žádost o schválení absence.

Všichni lidé ve firmě získají jednoznačný přehled o tom, kdo je v práci, kdo je na dovolené a kdy se vrací. Stejně tak všichni získají přehled o jejich vlastních absencích a zůstatcích.
Pro účely zpracování mezd pozvěte Vaší mzdovou účetní přímo do aplikace, nebo jí můžete zasílat Excel s měsíční reporty.
Docházka se zaznamenáváním příchodů a odchodů

Docházka

Zaznamenávání příchodů a odchodů zaměstnanců je možné přes webovou nebo mobilní aplikaci, případně také s pomocí hardwarových terminálů s bezkontaktními kartami.

Modul docházka úzce navazuje na evidenci pracovní doby. Nabízí flexibilně definovatelné číselníky událostí, pomocí kterých je možné rozlišovat různé typy odchodů (konec směny, lékař, pochůzka, atd.).

Manažeři týmů mohou asistovat svým podřízeným s editací jejich docházky, a mohou nahlížet do komplexních, ale velmi přehledných reportů.

Docházka také může být vyplňována zcela automaticky na základě aktivního skenování vnitřní podnikové sítě.
 • Flexibilní číselníky událostí docházky
 • Evidence odchodů mimo práci i pochůzky
 • Webové a mobilní rozhraní
 • Volitelně hardwarový terminál s bezkontaktními kartami nebo čipy
 • Volitelně plně automatizovaná docházka generovaná z výsledku sledování sítě
 • Přehledné reporty pro manažery
 • Dashboard s aktuálními údaji o docházce pro všechny
 • Uživatelské komentáře k příchodům a odchodům včetně příloh
1,00 €
aktivní uživatel / měsíc
Plánování SMĚN, VÝKAZ PRÁCE a Time tracking

Plánování a timesheety aktivit

Modul je určen pro plánování směn na nadcházející období a stejně dobře slouží pro evidenci odpracované doby Vašich zaměstnanců nebo externích spolupracovníků.

Odpracovanou dobu lze zadávat pomocí vytváření událostí v kalendáři kliknutím a tažením, u některých událostí však můžete vyžadovat zaznamenávání odpracované doby pomocí time trackingu, tedy zadávání začátku a konce práce.

Všechna data ústí do přehledného dashboardu a reportů, ve kterých můžete mimo jiné porovnat reálně odpracovanou dobu oproti plánu, včetně finančních ukazatelů.
workflow předávání pracovních pomůcek

Pracovní pomůcky

Modul usnadňuje evidenci pracovních pomůcek, se kterými pracují jednotliví zaměstnanci. Těm jednotlivé pomůcky v aplikaci přiřazuje uživatel se speciální rolí, přičemž takové přiřazení spouští workflow, v jehož rámci příjemce potvrzuje přijetí pomůcky.

Tento modul přináší do pracovních pomůcek absolutní přehled a pořádek. V situaci, kdy lidé čím dál častěji pracují z home office, je pro firmu důležité mít majetek konsolidovaný a zároveň poskytnout svým zaměstnancům přehled toho, co jim bylo pro výkon zaměstnání svěřeno.

Všechna data o potvrzení převzetí pomůcky jsou jednoduše dostupná v přehledných sestavách, a každá operace s pomůckou je zaznamenávána do nezměnitelného audit logu. Převzetí pomůcky uživatel potvrzuje svým psaným podpisem, a toto potvrzení je dále opatřeno kryptografickým otiskem.
Knihovna dokumentů a podpisové workflow

Dokumenty

Silný nástroj pro ukládání a podepisování dokumentů spjatých s personalistickou agendou.

Ať už potřebujete k jednotlivým zaměstnancům uložit soukromé dokumenty do jejich osobní složky, nebo publikujete dokument s celorifemní platností, vše zvládnete nastavit z jednoho místa.

Dokumenty mohou vyžadovat potvrzení o přečtení, nebo podepsání jedním nebo více zaměstnanci. Potvrzení i podpis jsou právně závazné akty plně kompatibilní s normou eIDAS a samozřejmě i GDPR.
Plánování rozvoje zaměstnanců

Kompetenční model

Vyvinuli jsme světově unikátní aplikaci pro digitalizaci a automatizaci kompetenčního modelu ve firmách. S její pomocí můžete vytvářet své vlastní stromy kompetencí a ty následně namapovat na konkrétní zaměstnance i jednotlivé role.

Zaměstnanci prochází sebehodnocením s využitím otázek a hodnotících kriterií definovaných pro každý kompetenční model. Po vložení hodnocení nadřízeným dochází k porovnání obou hodnocení a naplánování dalších kroků.

Tento modul je samostatná část aplikace. Pro jeho předvedení a následnou implementaci nás kontaktujte.
hlavní funkcionality
 • Definice vlastní složek kompetenčních stromů
 • Sestavení vlastních stromů kompetencí
 • Přiřazení kompetenčních modelů zaměstnancům
 • Sebehodnocení zaměstnanců, hodnocení manažerem
 • Hodnotící schůzka
 • Plánování vzdělávání
35,00 €
aktivní uživatel / rok

Vyzkoušejte si Sloneeka ještě dnes!