23.3.2021
Slovná hračka Covid a Home-office, je momentálne najčastejšie sa skloňujúce sú-slovie dneška. Mnoho ľudí, ktorí pracovali v kancelárii, sa museli presťahovať do svojich domovov, ktoré vo väčšine prípadov neboli na prácu 8 hodín denné pripravené.