Star icon
Povinný modul
SEZNAMY ÚKOLŮ pro personalistiku
Checklists icon

Checklisty

1,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Modul Checklisty slouží k vytváření opakovatelných sestav úkolů, které následně pověření uživatelé spouští. Oproti jednoduchému úkolovníku si Checklisty kladou za cíl především zachycení procesů, a jejich opakování.

Checklistů můžete mít mnoho - například pro onboarding zaměstnanců, vzdělávání, i ukončení pracovního poměru. Modul je provázán s modulem Dokumenty a Pomůcky.
Příklad použití: pro zaměstnance nastupujícího na pozici obchodního zástupce je vždy nutné splnit určitou sadu úkolů - od přípravy počítače, přes podpis dokumentů či pořízení fotografie do Sloneeka. Všechny tyto úkoly můžete mít předem připravené a v okamžiku nástupu zaměstnance na pozici již jen spustíte patřičný checklist.
Checklist template builder
Features icon

Funkcionality

hlavní VLASTNOSTI
 • Předem definovatelné sestavy úkolů
 • Primární úkoly checklistu jsou přiřazeny uživateli, kterého se checklist týká - například nastupující sales manažer nebo odcházející zaměstnanec.
 • Sekundární úkoly checklistu jsou definovány pro konkrétní uživatele - typicky IT Manager, Office Manager, HR Manager
 • Všichni uživatelé mají přehledný seznam úkolů, kterým se mají za úkol věnovat.
 • V okamžiku dokončení všech úkolů checklistu je uživatel, který checklist spustil informován o dokončení celého checklistu
DETAIL FUNKCIONALIT

Všichni uživatelé:

 • Náhled na moje úkoly
 • Posunutí úkolu do dalšího stavu
 • Dokončení úkolu
 • Vytvoření a spuštění checklistu (je-li to povoleno pro všechny)
 • Vložení přílohy (souboru) do checklistu
 • Příjem notifikací - uživateli je přiřazen úkol
 • Příjem notifikací - jiný uživatel dokončil můj úkol
 • Příjem notifikací - můj checklist je kompletně dokončený

Manažer:

 • Náhled na úkoly a jejich plnění mých podřízených

Administrátor:

 • Nastavení, zda checklisty vytváří jen administrátoři nebo všichni
 • Vytváření checklistů
 • Spouštění checklistů
 • Správa, editace a mazání checklistů
 • Správa, editace a mazání úkolů
 • Náhled na audit log checklistů

Vyzkoušejte si Sloneeka ještě dnes!

Naplánovat demo
Za půl hodiny budete mít ☀️ jasno v tom, zda je pro Vás Sloneek vhodný 👍🏼
Založit účet zdarma
Otestujte si Sloneeka na 14 dní bez závazků a zcela zdarma.