skip to Main Content

Modul Plánování a timesheety

Po několika měsících provozu Sloneeka nám došlo, že spousta našich zákazníků začala využívat Kalendář dovolených i pro zadávání pracovních aktivit. Mezi tím jsme vydali modul Docházka, a i ten mnoho zákazníků začalo využívat trochu jinak, než jak jsme původně očekávali – opět pro registraci činností, které jejich zaměstnanci vykonávají. S tím jsme se nemohli spokojit, protože ani jednu cestu jsme nepovažovali za optimální pro zpětné vykazování aktivit ani plánování činností do budoucnosti.

Přitom potřeby naprosté většiny firem využívajících Sloneeka jsou prakticky totožné. Bude to nejspíše i Váš případ – potřebujete evidenci a workflow absencí (která je stále hlavní funkcionalitou našeho řešení), možná byste rádi měli přehled o tom, co dělají Vaši zaměstnanci (k tomu mnoho z Vás využívá docházku), ovšem velmi pravděpodobně potřebujete mít také možnost vykazovat činnost zaměstnanců Vašim vlastním zákazníkům. Proto jsme se rozhodli vyvinout modul Plánování, který Vám skutečně efektivně umožní vyřešit hned dvě potřeby v jednom rozhraní:

  1. Plánování směn nebo činností do budoucnosti – Jednoduše potřebujete vědět, jaké činnosti Vaši lidé plánují vykonávat v nadcházejícím týdnu nebo měsíci. Ať už pro kontrolu, pro výkaz klientovi nebo manažerský reporting, mít možnost nahlédnout do plánu práce zaměstnanců je velice užitečné.
  2. Time sheety – nebo-li výkaz činností, který umožní zaměstnancům nebo spolupracovníkům v rámci nejrůznějších pracovněprávních vztahů vykázat reálné hodiny odpracované na předem definovaných zakázkách, klientech nebo projektech.

A přesně to modul Plánování přináší. Zaměstnanci si mohou velice jednoduše naplnit svůj kalendář aktivitami, které jsou definovatelné v číselníků Události plánování, a v okamžiku, kdy jsou dané činnosti hotové, mohou opět intuitivně pomocí drag-and-drop tyto události upravit – změnit délku jejich trvání nebo přesný čas činnosti.

Plánovací kalendář - pohled zaměstnance

Stejně jako všechny ostatní typy událostí ve Sloneekovi, i Události plánování jsou definovány v patřičném číselníku, který nastavuje administrátor společnosti. Můžete se tak dopředu rozhodnout, jak precizně budete chtít události členit (např. po klientech, po projektech, atd.), jak moc zpětně budou moci zaměstnanci události upravovat (čímž vzniká časový klouzavý zámek na úpravu timesheetů), a také které pracovní vztahy budou mít k dispozici které události plánování.

Snažíme se ve všech modulech držet stejnou logiku, takže pokud si Vaši lidé již zvykli na zadávání dovolených a dalších typů volna, nový Plánovací kalendář pro ně bude inuitivní a rychle pochopitelný. I v Plánovacím kalendáři platí stejná pravidla pro schvalování událostí, i když předpokládáme, že naprostá většina Událostí plánování nebude podléhat schválení nadřízeného.

Analogicky k reportingu Událostí absenceUdálostí docházky i pro Plánování máme pro začátek připravené dva reporty – souhrnný report, který sumarizuje počet odpracovaných hodin na jednotlivých událostech (na obrázku níže jsou vidět události, které bude naše demo společnost fakturovat na klienta)…

Timesheet - podklad pro fakturaci klientovi

… a k dispozici je také report jednotlivých událostí, který může rovněž tvořit přílohu k faktuře vydané Vašemu zákazníkovi, tak faktuře přijaté pro případ, že Váš kolega například pracuje na volné noze.

Timesheet - Přehled události pro fakturaci na klienta

V dalších verzích modulu Plánování bychom rádi zapracovali především požadavky našich zákazníků. Budeme tedy rádi za každý feedback. Kromě toho zvažujeme možnosti integrace s Asanou (aplikace na řízení projektů, který sami používáme), kopírování událostí a celých dní, a rozšíření reportingu o další pohledy (například práce v noci, o víkendech, atd.) a v neposlední řadě API pro integraci s Vašimi stávajícími aplikacemi.

Chcete si plánování nezávazně vyzkoušet? Kontaktujte svého Sloneeho client managera, nebo pošlete mail na support@35.198.145.82