Pracovní pomůcky

Jak vám v tom Sloneek pomůže?

Co není v hlavě, musí být ve Sloneekovi. Agenda pracovních pomůcek Vám zavede pořádek do firemního majetku, který dáváte svým zaměstnancům do užívání. Zjednodušení workflow předání a potvrzení převzetí včetně elektronického potvrzení předávacího protokolu. Potvrzení převzetí pomůcky lze podepsat i elektronicky prstem nebo myší přímo v aplikaci.

Edit

PŘEHLED

Modul Pomůcky využijete ke zjednodušení procesu předávání pracovních pomůcek zaměstnanci s následným potvrzením jeho přijetí, vygenerováním předávacího protokolu s digitálním podpisem a archivací stavu nemovitosti.

Edit

DETAILNÍ EVIDENCE

Každá pomůcka má svou vlastní kartu, na které jsou uloženy všechny důležité informace.

Datum nákupu, datum předání, kupní cenu. Ukládáme také inventární čísla, kategorii, interní ID a stav pomůcky v den předání.

Právě kategorie a stav pomůcky (spolu s poznámkou) jasně zaznamenávají průběh životního cyklu pomůcky, včetně případného vyřazení nebo prodeje.

Edit

PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY

V momentě přidělení pomůcky se příjemci se spouští schvalovací workflow. Uživatel může přijmout nebo odmítnout. V případě přijetí je vyzván systémem k podpisu předávacího protokolu

Převzetí může podepsat prstem na mobilním zařízení nebo myší v počítači. Následně se vygeneruje a zaarchivuje protokol v pdf.

Tomuto úkonu je také přidělen bezpečnostní #(hash) identifikátor. 

Edit

UCHOVÁNÍ HISTORIE

Všechny operace jsou bez milosti v nejvyšším možném detailu ukládány do audit logu. Společně s tím jsou uchovávány u dané pomůcky i kopie všech předávacích protokolů.

Díky elektronické stopě nemůže být pochyb o tom, jaký byl u dané pomůcky pohyb.

Máte k Pomůckám dotazy?

NAPLÁNUJTE SI

DEMO PREZENTACI

Osobně Vám představíme praktické výhody používání Sloneeka.

ZAVOLEJTE NÁM

+420 773 000 415

Náš helpdesk je Vám připravený poradit a rychle se ve Sloneekovi zorientovat.

NEBO JEDNODUŠE

VYZKOUŠEJTE ZDARMA

Za zkoušku nic nedáte. Otestujte si Sloneeka na 14 dní bez závazků.