Evidencia zamestnancov

Ako vám v tom Sloneek pomôže?

Jednoduchá, prehľadná a zároveň veľmi detailná evidencia užívateľov vo vašej organizácii. Nemusí ísť nevyhnutne o zamestnancov. Všetkých spolupracovníkov môžete mať pod jedným účtom a v rámci reportingu ich triediť podľa pracovnoprávnych vzťahov. Každému užívateľovi môžete nastaviť ľubovoľnú pracovnú dobu, vrátane tej nepravidelnej.
Na celý rok dopredu.

Edit

PREHĽAD

Databáza vašich spolupracovníkov je základnou funkciou aplikácie.

Každý užívateľ má svoju kartu, do ktorej môžu administrátori systému zapisovať jeho údaje.

Tie sú potom využívané naprieč celým systémom od evidencie dovoleniek, cez dochádzku, plánovanie, pracovné pomôcky až k samotným mzdovým podkladom.

Edit

KARTA UŽÍVATEĽA

Pri každom užívateľovi si môžete ukladať mnoho informácii – definujete jeho rolu v systéme (užívateľ, manažér, správca), priradzujete ho do tímu a evidujete jeho kontaktné údaje.

Pod GDPR súhlasom môžete pracovať s bankovým spojením, kontaktmi pre prípad núdze, prípadnými zrážkami zo mzdy a, v neposlednom rade, aj s “vlastnými poliami”.

 

Edit

VLASTNÉ POLIA

Sami viete najlepšie, ktoré dáta chcete pri užívateľoch evidovať. Preto môžete k užívateľovi pridávať a definovať ďalšie vlastné polia.

Vlastné polia možno využiť napríklad pre pripomienky expirácie BOZP, profesných preukazov, zdravotných prehliadok a podobne.

Tým Sloneeka naplno prispôsobíte potrebám svojej organizácie.

Edit

TÍMY

Všetkých užívateľov môžete ľubovoľne zoskupiť do organizačnej schémy, ktorú môžete aj vyexportovať. Presuny užívateľov urobíte jednoducho gestom drag-and-drop, kedy položku chytíte a presuniete inde.

Každý tím ma svoju rolu manažéra. Ten v tíme schvaľuje absencie. Využiť môžete aj rolu supervízora – ten na udalosti a aktivity tímu iba dohliada.

Edit

PRACOVNÁ DOBA

Každému užívateľovi definujete pracovnú dobu podľa parametrov pracovného vzťahu. Pravidelnú aj nepravidelnú. Od jedného týždňa po jeden rok, s možnosťou opakovania. Ku každej pracovnej dobe priradíte aj udalosti absencie, ktoré môže daný užívateľ čerpať.

V dňoch, kedy nie je pracovná doba označená, nie je možné ani čerpať udalosti absencie. 

Pre urýchlenie nastavenia si môžete najskôr pripraviť vzory návrhov pracovnej doby, ktoré následne priradíte jednotlivým užívateľom.

Edit

CHAT

V rámci základnej licencie si môžu užívatelia písať v režime jeden na jedného pomocou jednoduchého chatovacieho systému. Ten naviac zobrazuje stav užívateľov – či sú aktuálne pripojení k Sloneekovi. Chat funguje aj v mobilnom telefóne.

V prípade, že je aktívny aj modul Videokonferencie, je možné začať videohovor priamo z chatu.

Máte k Evidencii zamestnancov dotazy?

NAPLÁNUJTE SI

DEMO PREZENTÁCIU

Osobne vám predstavíme praktické výhody používania Sloneeka.

ZAVOLAJTE NÁM

‭+421 911 489 407‬

Náš helpdesk je pripravený poradiť vám a rýchlo sa v Sloneekovi zorientovať.

ALEBO JEDNODUCHO

VYSKÚŠAJTE ZADARMO

Za vyskúšanie nič nedáte. Otestujte si Sloneeka počas 14 dní bez záväzkov.