Pro koho je Sloneek určen?

Startupy

Na trhu působíme více než 7 let, přitom si však stále udržujeme startupového ducha. Jsme transparentní, máme jednoduchou řídící hierarchii, evidujeme a řešíme jen to, co nám skutečně pomáhá nebo co vyžaduje legislativa.
Ať už provozujete moderní kavárnu, nebo jste technologická firma, Sloneek Vám zajistí přesně to, co potřebujete, za rozumnou cenu, a v krásném grafickém provedení.

Evidence pracovní doby

Potřebujete mít jednoduchý přehled odpracované doby Vašich kmenových zaměstnanců, abyste měli podklad pro mzdy a případnou kontrolu úřadů. Sloneek automaticky generuje výkaz pracovní doby na základě nastavené pracovní doby každého zaměstnance a jeho schválených absencí.

Time tracking

Pokud i Vy spolupracujete s freelancery, potřebujete mít jednoduchý nástroj, pomocí kterého si mohou tito freelanceři zapisovat čas, který jim následně budete proplácet. To vše za zlomek ceny srovnatelných zahraničních řešení. Pokud potřebujete události exportovat do jiného systému, máme dobře popsané API, které Vám to jednoduše umožní. To stejné platí i pro zápis reportované práce.

Pořádek

Určitě používáte mnoho cloudových služeb, úložišť a nástrojů pro spolupráci. My také. I přesto jsme zjistili, že není na trhu mnoho nástrojů, které by nám pomáhali udržovat pořádek v závazných dokumentech a používaných pracovních pomůckách. Proto jsme vyvinuli moduly Pomůcky a Dokumenty. S nimi přesně víte, kdo podepsal a kdo nepodepsal který dokument, kteří zaměstnanci mají přiřazené pracovní pomůcky a v jakém jsou stavu.

Plánování směn

Možná držíte pohotovost, nebo obecně potřebujete mít konkrétní lidi alokované na konkrétní činnosti. Proto je tu modul Plánování, ve kterém mohou uživatelé s rolí Plánovač naplánovat práci ostatním.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Time tracking (4,00 €)
 • Plánovaní (1,00 €)
7,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Zcela bez fixních nákladů!

Výroba

Jsme si vědomi toho, že velké výrobní podniky mají svá robustní ERP řešení. Pokud však jste štíhlá výrobní firma postavená na moderních technologiích a flexibilnímu přístupu k personalistické agendě, Sloneek Vám může velmi rychle pokrýt potřeby, za zlomek času a ceny komplexních řešení.

Příchody a odchody

Vyvinuli jsme unikátní řešení pro zadávání docházky, které lze používat přes webové rozhraní, na mobilu i tabletu, používat můžete také hardwarový terminál se čtečkou bezkontaktních karet. Jakkoliv potřebujete zaznamenat skutečnost, že se zaměstnanec dostavil do práce, Sloneek to umí.

Jako jediní na trhu nabízíme také možnost zaznamenávat docházku zcela bez zásahu zaměstnanců. Stačí, aby do práce nosili svůj mobilní telefon, který se automaticky přes WI-FI připojí k Vaší vnitřní síti, a naše zařízení na základě vyhodnocení aktivity na síti automaticky zapisuje do Sloneeka příchody a odchody.

Připravujeme i docházku postavenou na biometrii obličeje, protože víme, že sahat na tlačítka je v dnešní virové době naprosto out 🙄.

Compliance

Ve výrobě více než kde jinde je potřeba mít “v pořádku papíry”. Zvláště v personalistické agendě je nutné mít jednoznačné potvrzení o přečtení a souhlasu s vnitřními směrnicemi, s čímž Vám pomůže modul Dokumenty. V jeho rámci si vytvoříte sady dokumentů, které budou nově příchozí kolegové automaticky vyzývat k přečtení, a potvrzení s podpisem.

Vstup do střežených zón

Stejný modul, a tedy za jednu cenu, můžete použít také pro zajištění bezpečného provozu výrobních zón a strojů. Docházkový terminál totiž může registrovat také příchody a odchody v rámci Vašich prostor a definované pracovní doby.
Kromě toho poskytujeme REST API, přes které můžete docházkové události zapisovat i číst, a navázat na ně další procesy uvnitř Vaší výrobní haly.

Dovolené

Chápeme, že výrobní firma je vázána dostupností svých výrobních zdrojů, a dovolené je tedy potřeba plánovat s předstihem. Sloneek Vám umožní naplánovat dovolené pro celou firmu. Každý zaměstnanec bude mít svůj přehled dovolených a v případě, že bude potřebovat změnit termín, tak může učinit přímo přes intuitivní kalendář. Pro firmy, ve kterých lidé dělnických profesí nejsou kamarádi s počítačem, umožňuje Sloneek žádat o dovolenou prostřednictvím zástupce - třeba mistra nebo vedoucího směny.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Docházka (1,00 €)
 • Dokumenty (1,00 €)
 • K tomu jeden docházkový terminál (500 € / rok)
4,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Bezkontaktní karty v ceně docházkového terminálu.
Zcela bez fixních nákladů!

Vzdělávací instituce

Školy, školky, i dětské skupiny mohou využít flexibility Sloneeka pro vyřešení mnoha agend vztahujícím se jak k pedagogům, tak pomocnému personálu a 🎓studentům.

Docházka pro zaměstnance i studenty

Sloneekova docházka patří k nejflexibilnějším na trhu a aktuální nasazení v mnoha vzdělávacích institucích potvrzuje, že je pro ně vhodná. Pomocí modulu Docházka je velmi snadné zadávat příchody a odchody - máme pro to mnoho možností, například terminál a čipové karty, webová i mobilní aplikace, nebo také nejmodernější plně automatické zaznamenávání docházky pomocí skenování počítačové sítě instituce.

Stejný modul Docházka lze s úspěchem použít i pro monitoring docházky studentů, nebo třeba členů dětských skupin. Často tento typ docházky vyžadují poskytovatelé dotací na vzdělávací zařízení.

Evidence zápůjček

Ve Sloneekovi můžete evidovat zápůjčky nejrůznějšího vybavení, včetně knih. Sloneek spolupracuje s běžnými čtečkami čárových kódů, takže pomocí modulu Pomůcky můžete ze Sloneeka během pár okamžiků udělat nástroj pro Vaší školní knihovnu.

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Modul Plánování může být použit také pro zaznamenávání omluvenek žáků. V takovém případě jsou rodičům přiděleny přístupové údaje do aplikace, kde v přehledném kalendáři modulu Plánování vytvoří událost, která bude ihned sdílena s odpovídajícím třídním učitelem nebo vedoucím skupiny. Ten danou událost může schválit a poskytnout tak rodičům zpětnou vazbu o přijetí omluvenky. K těmto elektronickým omluvenkám je možné připojovat také komentáře a soubory - například potvrzení od lékaře.

Konferenční hovory

Sloneek je zcela připraven pro online výuku. V rámci aplikace můžete vytvářet místnosti pro konferenční hovory, ve kterých může probíhat výuka. Na rozdíl od mnoha konkurenčních platforem Sloneek nabízí všem uživatelům pohled na to, kdo je v jaké virtuální místnosti - úplně stejně, jako kdybyste otevřeli dveře třídy a nahlédli dovnitř.

Každý uživatel může vytvořit veřejnou místnost, do které lze pozvat uživatele i mimo Vaší organizaci, například za účelem přednášky externího lektora.
finanční kalkulace
 • Základ + Absence (2,50 €)
 • Plánování (1,00 €)
 • Pomůcky (1,00 €)
 • Konfereční hovory (1,00 €)
 • K tomu jeden docházkový terminál (500 € / rok)
5,50 €
aktivní uživatel / měsíc
Školám nabízíme možnost individuální slevy podle plánovaného využití modulů.
Bezkontaktní karty v ceně docházkového terminálu.
Zcela bez fixních nákladů!

Vyzkoušejte si Sloneeka ještě dnes!