Zásady ochrany osobních údajů

Při práci v online službě Sloneek na webové adrese www.sloneek.com dochází ke zpracování osobních údajů. nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Níže uvedené informace se vztahují na všechny fyzické osoby, které se službou Sloneek pracují a zadávají do ní své osobní údaje.

Správce a zpracovatel osobních údajů: Společnost Sloneek Europe s.r.o., Táborská 8, 040 01 Košice, IČO 53 319 737, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Košice I, oddíl sro, vložka 49934/V („Společnost“) je zpracovatelem osobních údajů a osobní údaje zpracovává na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s uživatelem, zaměstnavatelem Sloneek. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: sales@sloneek.com
Telefonní číslo: +420 776 877 441 
Korespondenční adresa: Táborská 8, 040 01 Košice

Správcem osobních údajů je zaměstnavatel subjektu údajů.

Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů po dobu trvání smlouvy o užívání služby Sloneek. Osobní údaje nepředáváme třetím osobám a ve Službě Sloneek jsou v bezpečí.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které jsou zadány do služby Sloneek. K evidenci zadaných osobních údajů zpravidla dochází za účelem plnění právních povinností zaměstnavatele uživatelů Sloneek:

Účel zpracováníRozsah osobních údajů
Vedení personální agendy

jméno a příjmení fyzické osoby; datum narození fyzické osoby, pohlaví, pracovní pozice, interní zaměstnanecké číslo, pracovní mobilní a/nebo pevné telefonní číslo;

pracovní e-mail; fotografie; datum nástupu do společnosti, datum odchodu ze společnosti, typ úvazku a typ pracovněprávního vztahu.

Vedení agendy dovolených a dalších typů absenceTermíny čerpání událostí absence (dovolená, sick days, benefit days, atd. – další události podle nastavení systému zaměstnavatelem)
Evidence a výpočet stravenek zaměstnancůVýše nároku na stravenku v daném měsíci
Plánování směn, plánování pracovních činnostíTermíny výkonu pracovních činností na na základě definice činností zaměstnavatelem (např. práce v kanceláři, práce u klienta, atd.)
Evidence docházky zaměstnanců

V případě využívání mobilní aplikace Sloneek pro zadávání příchodu a odchodu do zaměstnaní (jedná se o volitelnou funkcionalitu), aplikace ukládá GPS koordináty mobilního zařízení v okamžiku zadávání příchodu nebo odchodu.

Evidence odpracované doby zaměstnance v rámci jeho pracovních dnů.

Knihovna pracovněprávních dokumentůJde o úložiště dokumentů, do kterého si mohou zaměstnanci i zaměstnavatel ukládat jejich pracovněprávní dokumenty. Odpovědnost za uložení těchto dokumentů do aplikace Sloneek nese uživatel, který daný dokument uložil.
Podepisování dokumentůZaměstnanci svým elektronickým podpisem potvrzují dokumenty.
Administrace profilu zaměstnanceVedle identifikačních údajů zaměstnance může zaměstnanec vkládat i své podobizny.
Události v Google kalendářiSlužba automaticky zpracovává události zanesené v Google kalendáři.
Uživatelská a aplikační podporaÚdaje uložené v aplikaci Sloneek

Tyto webové stránky, samotná služba Sloneek, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“. Cookie je soubor, který prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do vašeho prohlížeče. Účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky a službu Sloneek tak, aby jejich používání bylo přizpůsobeno zvyklostem uživatele.
Při poskytování kvalitních služeb Sloneek nám pomáhají zpracovatelé, kteří pracují v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů těmito třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb.
Popis účelů zpracování:
-Služba MailChimp a Mandrill pro zasílání hromadných sdělení a notifikací. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

-Služby statistiky Google Analytics a Google Tag Manager (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

-Služby cloudové infrastruktury, provozované společností Amazon (Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg). Datová centra jsou umístěna ve Franfurtu, v Německu.

Platné od 1.1.2021